<
विभागीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेशी थेट संपर्क साधण्यासाठी दूरध्वनी क्रमांक New
INFORMATION OFFICER UNDER RTI ACT New
अंतिम जेष्ठता यादी New
गट क अनुकंपा / अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा सूची तसेच जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील रिक्त पदांची माहिती (डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत) New
गट ड अनुकंपा / अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा सूची तसेच जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील रिक्त पदांची माहिती


Last Updated : 20/08/2016
Link
Important Relative Links
Government of Maharashtra Web Site
Directorate of Technical Education
All India Engineering Entrance Exam
Government of Maharashtra Web Site
All India Council For Technical Education (AICTE) , India
Maharashtra State Board of Technical Education
Pharmacy Council of India
Web Directory of Government of India
ई-शिष्यवृत्ती - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
DTE Mumbai